Ana sayfa > Tıbbi Hizmetler

Tıbbi Hizmetler

Asude Huzurevi
Yaşlı Bakım Huzurevi Tıbbi Hizmetler

Huzurevi Tıbbi Hizmetler

Özel Asude Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi şubelerimizde kalan yaşlılarımıza verilen yaşlı bakım hizmetlerini 3 ana başlık altında tanzim etmek mümkündür;

  1. Tıbbi Takip Hizmetleri
  2. Sosyo-Psikolojik Destek Hizmetleri
  3. Öz Bakım Hizmetleri

Huzurevi Tıbbi Takip Hizmetleri

Kurumumuzda Tıbbi Takip Hizmetleri, yaşlının kuruma kabul aşamasından önce başlamaktadır. Şayet yaşlı bir hastaneden gelecek ise, hastane çıkışından önce bir sağlık personelimiz yaşlının tedavi gördüğü hastaneye giderek, hasta doktorundan sağlıklı bilgiler almakta, hastane çıkışından önce bulaşıcı hastalığı olup olmadığı, madde bağımlısı olup olmadığı raporlarının alınması, sürekli kullanacağı medikal malzeme ve ilaçlar varsa rapor haline getirilmesi sağlanmakta, hasta alt bezi kullanıyorsa rapor haline getirilmesi temin edilmektedir.

Hastaneden huzurevine ambulans transferi ile getirilmesi gerekiyorsa özel ambulans tahsis ederek, güvenli bir şekilde kurumumuza gelmesi sağlanmaktadır.

Sosyo-Psikolojik Yaşlı Destek Hizmetleri

Şayet yaşlı evden geliyor ise, yaşlı, önce evinde sosyal hizmet uzmanı ve bir hemşire tarafından ziyaret edilerek, genel ve psikolojik durumu tespit edildikten sonra  kuruma rapor edilmektedir.

Yaşlının huzurevi kabulü aşamasında ise, sağlık personelimiz tarafından yaşlıya ait bir sağlık dosyası oluşturulmaktadır. Bu dosyada yakın zamana ait epikriz, tahlil, rapor ve sağlık bilgileri işlenerek genel durumu tespit edilmektedir.

Öz Bakım Hizmetleri

Kurumumuza kabul aşamasında gereken kalma raporları ve kabul aşamasında mevcut durumunu görmek için gerekli tahliller istendikten sonra, aynı gün veya ertesi gün yaşlı banyo yaptırılarak hemşire tarafından fiziki muayenesi yapılıp, bu bilgiler uzman doktorlarımıza sunulmaktadır.

Kurumumuzdaki sağlık takipleri bu aşamadan sonra huzurevi doktorları ve geriatri uzmanı sağlık personelimiz tarafından takip edilmektedir. İlaçlar ise, uzman doktorlarımız tarafından yazılarak, ilaç takiplerimiz huzurevi geriatri hemşireleri tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca geriatri hemşireleri, yaşlıların genel durumlarını tespit ederek, yaşlıyı muayeneye hazırlayıp, rutin ve ekstra tahlilleri yaptırdıktan sonra sonuçlarını doktorlarımıza bildirmektedirler.

Burada en önemli konu; sağlık personelinin belirli bir yaştan sonraki (Geriatri) yaşlılara ait, yaşa bağlı yaşlılık hastalıkları ve nörolojik hastalıklarda bilgi sahibi olması ve hekimin bilgisi olmadan hiçbir şekilde ilaç vermelerinin yasak olduğunu bilmeleridir.

Her türlü alt yapısı hazırlanan özel laboratuvarda tahlil, görüntüleme merkezlerinde görüntüleme, özel hastanelerde hızlı ve uygun muayene işlemleri, yaşlı yakını ile koordinasyon halinde yapılmaktadır. Gerektiğinde hasta nakli anlaşmalı özel ambulans firması ile tamamen kurum doktorlarının kontrol ve talimatıyla olmaktadır.

Kurumumuzdaki uzman doktorlar tarafından hastaneye sevki gerekli görülen yaşlılarımızın, personelimiz refakatinde hastaneye sevki yapılmakta olup, yaşlı yakının hastaneye intikali sonrasında personelimiz görev yerine dönmektedir.

İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazınız