Bu bölümde huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ile ilgili aklınıza takılan sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Huzurevi hangi bakanlığa bağlıdır?

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet huzurevleri ve özel huzurevleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. İstanbul’daki Asude Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi şubeleri de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli aralıklarla Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği‘ne göre hizmet kalitesi ve standartları açısından denetime tabi tutulmaktadır.

Türkiye’de toplam kaç tane huzurevi vardır?

Türkiye’deki huzurevi sayısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2017 Nisan ayında toplam 376 olarak açıklanmıştır. Bu huzurevlerinin 142’si bakanlığa bağlı olarak hizmet vermektedir. Türkiye’de toplam huzurevi kapasitesi 31477 kişi olup 25434 yaşlı huzurevlerinden faydalanmaktadır.

Kimler huzurevinde kalabilir?

Türkiye’de 55 yaş üzeri herkes özel huzurevinde kalabilir. Bulaşıcı hastalığı ve kendisine ile çevresindeki yaşlılara zarar verecek psikolojik hastalığı (Örnek: Şizofreni) olmaması gerekiyor. Sosyal, fiziksel ve moral desteğe ihtiyaç duyan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olup, kuruluş bakımına ihtiyacı olan herkes huzurevinde kalabilir.

Kimler huzurevi müdürü olabilir?

Huzurevi müdürü olmak için 4 yıllık sosyal hizmetler bölümünden sosyal hizmet uzmanı olarak mezun olmak gerekiyor. Buna ek olarak üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik bölümlerinden mezuniyet veya psikolog olma şartı aranıyor.

Huzurevi neden gereklidir?

Uzman doktor ve geriatri hemşireleri gözetiminde profesyonel yaşlı bakımı hizmeti almak için yaşlının huzurevinde kalması daha doğru bir çözümdür. Yemek saatleri ve ara öğünleri düzenli olarak takip edilir. Ateş, nabız, solunum ve tansiyon takipleri düzenli olarak yapılır. Yaşlının varsa hastalıkları uzman doktorlar tarafından huzurevi bünyesinde düzenli aralıklarla kontrol edilir. İlaçları hemşire tarafından yaşlının ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve saatinde düzenli verilir.

Huzurevi nasıl yazılır?

Yaşlanmış kimselerin bakımlarının yapıldığı ve barındığı kurum anlamındaki “huzurevi” kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre birleşik olarak yazılır.

Huzurevine kaç yaşında gidilir?

Özel huzurevine 55 yaşında gidilir. Devlet huzurevleri kalma yaşı ise en az 60 olarak belirlenmiştir.

Geriatri hemşiresi ne iş yapar?

 • İlaç Uygulamaları
 • Enjeksiyon
 • Serum Takma / Çıkarma
 • Sonda ve Katater Uygulamaları
 • Kan Alma
 • Pansuman ve Yara Bakımı
 • İnfüzyon Uygulamaları
 • Ostomi Bakımı
 • Hasta, Hasta Yakını Eğitimi ve Danışmanlık

Yaşlılar için telefon tavsiyesi verebilir misiniz?

Yaşlılar için telefon çok büyük tuşlu olmalıdır. Yaşlıların gözleri çok iyi görmediği için yeşil ve kırmızı renklerin kullanıldığı açma ve kapama tuşları kullanım açısından çok faydalı olacaktır. Telefon sesinin yüksek olması yaşlıların telefon çaldığında uzaktan duymasını kolaylaştıracaktır. Yaşlı telefonda konuşurken karşıdaki kişinin söylediklerini daha iyi duyabilmeleri için telefonun hoperlör sesinin de yüksek olması gerekir. Yaşlıların telefonu sık sık düşürebileceği veya üzerine su ve benzeri sıvı maddeler dökebileceği gerçeğini yaşlılar için telefon alırken göz ardı etmemelisiniz.

Huzurevine nasıl başvurulur?

Eğer 55 yaş üzerindeyseniz, nörolojik bir hastalık ve bulaşıcı bir hastalığınız yoksa özel huzurevinde kalmak üzere başvuru yapabilirsiniz. Huzurevi kabul dilekçesi yazarak kalma talebinizi huzurevine iletiyorsunuz. T.C. Kimlik Numarası beyanı sonrasında dahiliye ve nörolojik sağlık raporu alınması ve huzurevine iletilmesi gerekiyor.

Yaşlı misafirimizin bulaşıcı hastalığa sahip olmadığı, bulaşıcı hastalığı olduğu durumda hastalığın enfeksiyon hastalığı ve klinik mikrobiyoloji uzmanının toplu yaşam yerlerinde kalmasına engel bulaşıcı hastalık olmadığına dair raporu ile akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu,  uyuşturucu madde ve alkol bağımlısı olmadığını kanıtlayan ve yaşlının huzurevi hizmetinden veya yaşlı bakım merkezi hizmetinden yararlanmasının uygun olacağını belirten özel veya resmi sağlık kuruluşlarının yalnızca ilgili bölümlerinden alınacak sağlık durumlarını gösterir rapor gerekiyor.

*Bu raporları Asude Huzurevi sizin adınıza anlaşmalı sağlık kurumlarından sizi yormadan tedarik ediyor.

Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi arasındaki farklar nelerdir?

Huzurevi: Sağlıklı yaşlıları huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal, fiziksel ve moral ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan ve yirmi dört saat yatılı hizmet veren en az 20 kapasiteli sosyal hizmet kuruluşudur.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi: Sağlıklı yaşlılar ile özel bakım yaşlılarına, aynı binanın farklı bölümlerinde 24 saat yatılı hizmet veren en az 20 yatak kapasiteli sosyal hizmet kuruluşudur.

Kimler huzurevi açabilir?

Kuruluş açmak isteyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri bir dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüğüne başvurur.

 • En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıl veya daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Sosyal hizmet kuruluşlarından herhangi birisinin kurucusu iken ilgili yönetmeliklere aykırı faaliyetleri nedeniyle kuruluşu kapatılmamış olmak.

Huzurevi doktoru ne iş yapar?

 • Konsültasyon
 • Gerekli Tedavi ve İlaç Uygulamaları
 • Hastanın Düzenli Kontrolü ve Takibi
 • Akut ve Kronik Hastalıkların Takibi ve Bakımı
 • Tıbbi Danışmanlık ve Koordinasyon; Sağlıkla İlgili Her Türlü Bilgilendirme ve Yönlendirme

Yaşlı bakım personeli ne iş yapar?

 • Günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi
 • Kişisel temizlik yardımı
 • Tuvalet / banyo desteği
 • Giyinme / soyunma desteği
 • Ağızdan verilen ilaçların hazırlanması ve takibi
 • Hayati bulgu takibi (Nabız / tansiyon / solunum / ateş ölçümü)
 • Beslenme desteği
 • Arkadaşlık / sohbet ve vakit değerlendirme
 • Egzersiz desteği

Yatalak hasta nasıl bakılır?

Asude Huzurevi yatağa bağımlı (yatalak) yaşlı hastaların bakımları için yatalak hasta bakımı konusunda tecrübeli personeller ile çalışmaktadır. Önceliklerimiz :

 • Vücut hijyeninin korunması
 • Deri bütünlüğünün sağlanması
 • Yatak yaralarının önlenmesi
 • Oluşmuş yatak yaralarının bakımı
 • Yatak içi aktif, pasif hareketler ile kas iskelet sistemi olumsuz etkilerinin giderilmesi
 • Kardiak ve solunum problemlerinin oluşmasının engellenmesi

Huzurevi bünyesinde hangi yaşlı hastalıklarının bakımları yapılıyor?

Asude Huzurevi bünyesinde çalışan doktorlar, geriatri hemşireleri ve hasta bakıcılar yaşlı misafirlerimizin tüm hastalıklarına özel yaşlı bakımı programı uygulamaktadır. Alzheimer, demans, parkinson, felçli ve yatalak, trakeostomili, burundan beslenen, pegli, ev tipi ventilatör kullanan yaşlı hastalar yaşlı bakım evi içerisinde profesyonel bakım görmektedir.


Huzurevi ile ilgili aklınıza takılan bir soru mu var? Siz sorun uzman personelimiz cevaplasın.

Soru Ekle

Cevaplanması planlanan sorular :

 

 • İstanbul’da kaç tane huzurevi var?
 • Huzurevine nasıl kayıt olunur?
 • Huzurevinde nasıl çalışılır?
 • Huzurevi nasıl bir yerdir?
 • Huzurevi nasıl olmalı?
 • Huzurevinde ne gibi etkinlikler yapılır?
 • Huzurevi ne demek?
 • Huzurevine neden gidilir?
 • Huzurevi neden var?
 • Huzurevinde neler yapılabilir?
 • Huzurevinde neler bulunur?
 • Huzurevi nerede var?
 • Huzurevi nereye şikayet edilir?
 • Kemik erimesi nedir?
 • Osteoporoz nedir?
 • Kemik erimesi belirtileri nelerdir?
 • Kemik erimesini azaltmak mümkün mü?
 • Kemik erimesinin tedavisi mümkün müdür?
 • Tansiyon nedir?
 • Yüksek tansiyon nedir?
 • Tansiyonu ne yükseltir?
 • Düşük tansiyon nedir?
 • Tansiyon neden düşer?
 • Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?
 • Romatoloji nedir?
 • Romatizma belirtileri nelerdir?
 • Kalp romatizması nedir?
 • Romatizma nasıl tedavi edilir?
 • Vertigo nedir?
 • Vertigo nedenleri nelerdir?
 • Vertigo nasıl geçer?
 • Diyabet nedir?
 • Şeker hastalığı belirtisi nedir?
 • Şeker hastalığı çeşitleri nelerdir?
 • Gestasyonel diyabet nedir?
 • Şeker hastalığı tedavisi nasıl sağlanır?
 • Kolesterol nedir?
 • Kolesterol türleri nelerdir?
 • LDL kolesterol kaç olmalı?
 • HDL kolesterol kaç olmalı?
 • Yüksek kolesterol belirtileri nelerdir?
 • Kolesterole ne iyi gelir?
 • Kolesterolü ne düşürür?
 • Göz tansiyonu nedir?
 • Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?
 • Göz tansiyonu riskini arttıran faktörler?
 • Göz tansiyonu tedavisi
 • Felç nedir?
 • Felç (inme) sebepleri nelerdir?
 • Felç belirtileri nelerdir?
 • İdrar kaçırma sebepleri nedir?
 • İdrar kaçırma tedavisi nasıl sağlanır?
 • Alzheimer nedir?
 • Alzheimer hastalığının nedenleri nelerdir?
 • Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?
 • Alzheimer tanısı nasıl konulur?
 • Alzheimer tedavisi nasıl uygulanır?
Şimdi Ara ve Bilgi Al!