Fizik Tedavi

Asude Huzurevi’nde uzman fizyoterapist tarafından uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon amaçlarını ve uygulanan fizik tedavi yöntemlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Yaşlılık ile ortaya çıkan sorunların belli başlıları; çalışmaktan uzaklaşmak, bedensel çöküntü, zevk yoksunluğu ve ölüme yakınlıktır. Bu yüzden yaşlı bakım evi olarak amacımız misafirlerimize günlük yaşam aktivitelerinde olabildiğince yardımcı olmak ve yaşlıların normal yaşantılarına adaptasyon sağlamaktır.

Geriatrik rehabilitasyonun aslında temel amacı, en az yardımla yaşlı bireyin kendi işini yapabilmesini sağlamaktır. Bunların başında yaşlıların yıkanma, giyinme, transfer ve tuvalet aktiviteleri gelir. Yaşlı misafirlerimizin bu fizik tedavi aktivitelerini en az yardımla yapmaları için uğraşlar veriyoruz.

Yaşlı Hasta İçin Rehabilitasyon Öncesi Genel Değerlendirme

Rehabilitasyon programını planlamadan önce, yaşlı misafirin tüm yönleriyle değerlendirilmesi zorunludur. Sistemik bakış, mental durum, beslenme, kullandığı ilaçlar, sosyal ve fiziksel çevrenin değerlendirilmesi rehabilitasyonun başarısı için gereklidir. Klinik bakıyı basit laboratuvar incelemeleri izlemelidir.

Asude Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi’nde yaşlı misafirlerimizi değerlendirme yöntemimiz aşağıda sıralanmıştır.

Sistemik Fizik Muayenesi

Tüm sistemlerin temel fizik muayenesini içerir. Özellikle mobilite bozukluğu ile ilgili olan nöromotor sistem, egzersiz toleransını sınırlayacak kalp ve akciğer bakılarına önem vererek, görme ve işitme yetenekleri değerlendirilir.

Kardiyovasküler 

Kan basıncı (yatarken ve otururken), kalp yetmezliği kanıtları

Solunum

Havayolu obstruksiyonu

Gastrointestinal

Bağırsak hastalıkları

Genitoüriner

İnkontinans

Kan

Anemi

Lokomotor

Eklem, kemik hastalıkları, ayak bozuklukları

Sinir Sistemi

Kas Güçsüzlüğü, Duyusal Defisit

Görme

İşitme

Mental Durum

Hastanın mental durumunun ayrıntılı ve uygun şekilde değerlendirilmesi, fiziki muayene kadar önemlidir. Bunun için, huzurevi bünyesinde rehabilitasyon öncesinde basit psikometrik testlerden yararlanılır.

Yaşlı hastalarda demans, deliriyum gibi entellektüel bozukuklar yaygındır. Bunlar, rehabilitasyonu ve düzelme hızını önemli derecede etkiler. Hafif dereceli demans önemli sorun yaratmazken, daha şiddetli demans hastaları şaşkın veya saldırgan olabilirler.

Depresif yaşlı hastaların motivasyonu ve rehabilitasyona katılımı bozuktur. Bu hastalarda psikiyatrik yardım ve antidepresan ilaçlar yararlı olabilir. Asude huzurevi ve yaşlı bakım merkezi, gerekli bütün donanıma ve uzman doktor kadrosuna sahiptir. Bu sayede gelen bütün misafirlerimizin öncelikli olarak neye ihtiyaç duyduklarını testler, muayene ve laboratuvar desteğiyle belirliyoruz. En etkili olan fizik tedavi yöntemini misafirlerimize sunuyoruz.

Yaşlı Beslenmesi

Yaşlıların tamamı yeterince beslenirler ve bunlarda temel beslenme sorunu şişmanlıktır.

Obezite ile birlikte ve bunun neden olduğu ya da arttırdığı osteoartroz (özellikle diz ve kalça bölgesinde), bu durum rehabilitasyona daha fazla kötü yönde etki yapar.

Yaşlılarda zayıflama, orta yaşlarda daha zordur. Uzmanlarımız denetiminde yapılacak bir beslenme çok önemlidir. Özellikle gonartrozlu yaşlı hastaların orta derecede kilo vermesi bile temel semptomları azaltabilir ve mobiliteye yardımcı olur.

İlaç tedavisi

Rehabilitasyona başlanmadan önce, yaşlının kullandığı tüm ilaçlar sorgulanır, bu ilaçların yararları ve zararları iyice karşılaştırılır. Yaşlı hastalar, rehabilitasyon sırasında da ilaç yan etkileri açısından dikkatle gözlenir.

Uzman Fizyoterapist Turgut KIZILKAN

Şimdi Ara ve Bilgi Al!